November 2020 – Belajar Sepanjang Hidup

Bacaan Doa Setelah Sholat Wajib Lima Waktu Lengkap Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak kurang dari suatu apa pun. Nikmat seperti ini mesti selalu disyukuri. Insya Allah, akan ditambah lagi kita dengan nikmat-nikmat lainnya yang jauh lebih besar. Sebagai seorang muslim kita sudah paham apa saja rukun Islam itu. Iya, ada 5 rukun Islam. Pertama, mengucapkan kalimah syahadat. Kedua, mendirikan shalat wajib. Ketiga, mengerjakan ibadah puasa di bulan ramadhan. Keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji dikerjakan bagi mereka yang mampu melakukannya.

Menjadi penting untuk kita memperhatikan rukun Islam. Satu ibadah yang dikerjakan setiap hari ialah rukun Islam yang kedua. Mendirikan atau melaksanakan ibadah shalat wajib lima waktu. Ini yang menjadi fokus perhatian kita pada kesempatan ini. Shalat menjadi ibadah yang sehari mesti dilakukan dalam 5 kali atau 5 waktu. Adapun waktu-waktu tersebut yakni subuh, zhuhur, asar, maghrib, dan isya’. Shalat sangat penting untuk menjadikan tiap muslim tercegah dari segala perbuatan keji dan munkar.

Hal tersebut dijelaskan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta’ala telah berfirman di dalam Surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya: Bacalah Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ketika kita sudah rutin dan disiplin menjalankan shalat ini maka akan terwujud manfaatnya. Di saat telah selesai mengerjakan shalat pun ada perintah untuk berdoa. Sehabis mengucapkan salam maka sebaiknya tidak langsung berdiri lalu pergi. Hendaknya duduk sebentar untuk membaca doa setelah shalat dengan khusyuk. Waktu selesai dari mengerjakan shalat ini menjadi kesempatan yang terbaik salah satunya untuk berdoa. Jadi, alangkah ruginya bila kita tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Sebab dalam sehari semalam hanya ada 5 kali kesempatan kita menemui momen seperti itu.

Ada rangkaian dzikir dan doa sesudah shalat yang perlu kita ketahui. Kita perlu untuk memahaminya agar kita bisa membacanya dengan baik. Tidak hanya lafadz-lafadznya saja akan tetapi termasuk pula mengetahui artinya. Berikut ini kami akan tuliskan secara lengkap lafadz bacaanya.

 1. Membaca lafadz istighfar 3 kali.

Latinnya:
ASTAGHFIRULLAH.
Artinya :
Aku mohon ampun kepada Allah

 1. Kemudian membaca doa.

Latinnya:
ALLAHUMMA ANTAS SALAAM WA MINKAS SALAAM TABAARAKTA YAA DZAL JALAALI WAL IKRAM.
Artinya :
Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.

 1. Lantas membaca dzikir kepada Allah subhanu wa ta’ala. Dzikir yang dimaksud ialah tasbih, tahmid, dan takbir. Masing-masing sebanyak 33 kali.

Latinnya:
SUBHANALLAH
Artinya :
Maha suci Allah

Latinnya:
ALHAMDULILLAH
Artinya :
Segala puji bagi Allah

Latinnya:
ALLAHU AKBAR
Artinya :
Allah Maha Besar

 1. Jika sudah selesai maka dilanjut dengan bacaan berikut.

Latinnya:
LAA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIKA LAH. LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI IN QADIIR.
Artinya:
Tiada Tuhan kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

 1. Kemudian kita membaca ta’awudz.

Latinnya:
A’UUDZU BILLAAHI MINASY SYAYTHAA NIR RAJIIM.
yang artinya :
aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

 1. Membaca ayat kursi.

Latinnya:
ALLAAHULAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUM, LAA TAKHUDZUHUU SINATUW WALAA NAUM, LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WAMAAFIL ARDH. MANGDZAL LADZII YASYFA’U INDAHUU ILLAA BI IDZNIH, YA’LAMU MAA BAINA AYDIIHIM WAMAA KHALFAHUM, WALAA YUHIITHUUNA BISYAI’IM MIN ILMIHII ILLAA BIMAA SYAA, WASI’A KURSIYYUHUS SAMAAWAATI WAL ARDHA WALAA YA UUDUHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ALIYYUL AZHIIM.
Artinya:
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.

 1. Kita berikutnya membaca Surat Al-Fatihah, Surat An-Nas, Surat Al-Falaq, dan Surat Al-Ikhlas.
  Surat Al-Fatihah:

Latinnya :

 1. BISMILLAA HIRRAHMAA NIRRAHIIM.
 2. ALHAMDU LILLAAHI RABBIL’AALAMIIN.
 3. ARRAHMAA NIRRAHIIM.
 4. MAALIKI YAUMIDDIIN.
 5. IYYAAKA NA’BUDU WA IYYAAKA NASTA’IIN.
 6. IHDINASHSHIRAA THALMUSTAQIIM.
 7. SHIRAA THALLADZIINA AN ’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WA LADHDHAALLIIN.

Artinya adalah :

 1. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
 2. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
 4. yang menguasai di hari Pembalasan.
 5. hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.
 6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
 7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Surat An-Nas:

Latinnya :

 1. QUL A’UUDZU BIRABBIN NAAS.
 2. MAALIKIN NAAS.
 3. ILAAHIN NAAS.
 4. MIN SYARRIL WAS WAASIL KHANNAAS.
 5. ALLADZII YUWAS WISU FII SHUDUURIN NAASI.
 6. MINAL JINNATI WAN NAAS.

Artinya:

 1. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,
 2. Raja manusia,
 3. sembahan manusia,
 4. dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,
 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
 6. dari (golongan) jin dan manusia.”

Surat Al-Ikhlas:

Latinnya :

 1. QUL HUWA ALLAAHU AHAD.
 2. ALLAAHUSH-SHAMAD.
 3. LAM YALID WALAM YUULAD.
 4. WA LAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD.

Artinya :

 1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Surat Al-Falaq:

Latinnya :

 1. QUL A’UUDZU BI RABBIL FALAQ.
 2. MIN SYARRI MAA KHALAQ.
 3. WA MIN SYARRI GHAASIQIN IDZAA WAQAB.
 4. WA MIN SYARRINNAFFAA TSAATI FIIL ’UQAD.
 5. WA MIN SYARRI HAASIDIN IDZAA HASAD.

Artinya:

 1. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,
 2. dari kejahatan makhluk-Nya,
 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
 4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.
 5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.”

9. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam.

bacaan shalawat


latinnya:
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA ‘AALI MUHAMMAD.
yang artinya:
Ya Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad .

10. Membaca pujian kepada Allah subhanahu wa ta’ala.

latinnya :
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL’AALAMIIN.
artinya:
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

 1. Lalu kita membaca doa-doa. Mengenai doa ini kita boleh memilih. Bisa kita membaca doa yang bersumber dari Al-Quran atau pun hadits. Bisa pula membaca doa dengan bahasa kita sendiri dan isi doa pun bebas. Diantara doa-doa yang bisa kita baca yakni:

1).Doa mohon petunjuk dan taqwa

doa mohon taqwa

Latinnya:
ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKAL HUDAA WAT TUQAA WAL ‘AFAAFA WAL GHINAA.
Artinya:
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, keterjagaan, dan kekayaan.

2).Doa mohon dicukupkan kebutuhan hidup dan dilepaskan dari hutang.

doa agar dilepaskan dari hutang

Latinnya :
ALLAHUMMAK FINII BI HALAALIKA ‘AN HARAAMIKA, WA AGH NINII BI FADHLIKA ‘AMMAN SIWAAKA.
Artinya :
” Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu”.

3).Doa untuk kedua orang tua.

doa untuk orang tua

Latinnya :
ALLAAHUMMAGHFIRLII WALI WAALIDAYYA WARHAM HUMMA KAMAA RABBAYAANII SHAGHIIRAA.
Artinya:
” Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil “.

4).Doa mohon kebaikan dunia serta akhirat.

doa bahagia dunia akhirat

Latinnya:
RABBANAA AATINAA FIDDUN YAA HASANAH, WA FIL AAKHIRATI HASANAH, WAQINAA ‘ADZAA BAN NAAR.
Artinya :
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.

 1. Kita selanjutnya mengakhiri seluruh dzikir dan doa tersebut dengan membaca:
bacaan doa penutup

Latinnya:
WA SALAAMUN ‘ALAL MURSALIIN. WAL HAMDULILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN.
Artinya :
Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.

Itulah bacaan dzikir dan doa setelah shalat secara lengkap. Ketika kita telah menghafalkannya maka tinggal langsung saja dipraktekkan dalam kehidupan ini. Termasuk pula pemahaman terhadap artinya perlu kita lakukan. Mengetahui arti dari bacaan yang kita baca menjadikan kita semakin khusyuk tatkala membacanya. Demikian semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya.